Fortnox

Behöver du hjälp med företagets administration?

Som företagare har du antagligen fullt upp med din verksamhet. Att också sköta bokföringen själv kan kännas betungande. Vi kanske kan hjälpa Dig med administrationen så att Du själv kan koncentrera Dig på bolagets kärnverksamhet.

Vi arbetar idag med ett Internetbaserat program från Fortnox. Tack vare att program och information kan nås och registreras in oavsett var man befinner sig kan man arbeta mer flexibelt. Om du vill sköta delar av din administration själv, till exempel faktureringen av dina kunder, kan du göra det i samma program som vi sköter övrig administration. Det behövs aldrig något dubbelarbete eller att vi skickar datafiler mellan oss. Andra fördelar är att det i Fortnox program ingår att det tar automatiska säkerhetskopior av all information varje dygn. Du behöver inte tänka på detta själv.

Vi kan gemensamt bestämma vilka moduler Du ska ha full tillgång till. För vissa andra moduler räcker det kanske med att Du har en s.k. läslicens. Då kan Du inte registrera något, men Du kan titta på skärmen och skriva ut rapporter.

I Fortnox kan Du arbeta med offerter och order. Skriv ut dina offerter, orderbekräftelser och följesedlar. När det är dags att fakturera skapar du fakturan från en order med ett enkelt knapptryck.

Du kan enkelt skapa filer för överföring till Bankgirocentralen för betalning av Dina leverantörsfakturor.

Dessutom kostar själva programmet ingenting att köpa, det finns alltså ingen investeringskostnad. Det enda du betalar är en låg månadsavgift som är beroende av vilka moduler Du behöver. Du har alltid tillgång till ett uppdaterat system och Du behöver inte tänka på att läsa in nya versioner när det kommer några nyheter.

Låter detta intressant?
Tag kontakt med oss så berättar vi mer.