Redovisning

Alla som driver ett eget företag är skyldiga att redovisa all sin verksamhet. Utan erfarenhet blir det ofta ett krångligt och tidskrävande måste. Låt oss hjälpa er med strukturen och lämna det du inte klarar av själv till oss. Vi blir ditt verktyg och komplement. Du kan lita på att det blir korrekt utfört.

Bolagsbildning

Går du i tankar om att starta ett nytt bolag men vet inte vilken bolagsform som är den mest fördelaktiga för din verksamhet? Då kan vi fungera som en extern rådgivare. Vi har lång erfarenhet av olika branscher och vet vad som krävs för att ett företag ska må bra och frodas.

Rådgivning

Vi hjälper våra kunder med skatteplanering, finansieringsfrågor, bolagsstrukturer, koncernstruktur, köp & försäljning av företag samt kompanjonsfrågor. Vi värdesätter personerna bakom företaget minst lika högt som företaget i sig. Vi skapar och jobbar emot att tillföra ett mervärde till alla parter. Vi tillhandahåller även ett stort kontaktnät och blir därav spindeln i nätet i många uppdrag.

Månadsbokslut

Att driva företag handlar inte bara om att lämna in en enstaka årsredovisning. Du måste även göra löpande redovisning och presentera ett månadsbokslut varje månad. Vi sköter gärna allt detta åt ditt företag och garanterar siffror du kan lita på till 100%.

Deklarationer

Sveriges skattesystem är ganska komplicerat och som företagare är det många blanketter att hålla reda på när deklarationen ska lämnas in. Slipp stress och oro - överlämna allt till oss. Vi har full koll på alla regler och bestämmelser, och vi hjälper dig gladeligen.

Löneredovisning

Löner är en stor del av att driva ett företag och löneredovisning är något som ska ske löpande. Det betyder att ha hög kompetens under en kort tid på månaden för att redovisa lönerna till alla anställda enligt gällande lagar och avtal och redovisa rätt belopp till Skatteverket. Rätt lön i rätt tid skapar både glada anställda och en företagare som sover gott om natten.. Vi ser till att du alltid har de korrekta siffrorna till hands, sköter kontakten med Skatteverket och ger dig mer tid till annat. Rätt lön i rätt tid!

Söker du en expert på redovisning?

Vi är lösningen!