LINNEA

Vad gör du på Proffek?

På Proffek ansvarar jag för den största delen av intern administration. Jag sköter vår fakturering, tidsredovisning, löpande bokföring och inköp av material till kontor. Jag är även löneassistent till Ingeborg. 

EMMY

Vad gör du på Proffek?

Jag har hand om ett ganska stort antal mindre/mellanstora kunder. Där hjälper jag kunden främst med den löpande bokföringen under året och sedan med bokslut och årsredovisning för att knyta ihop året. 

PERNILLA

Vad gör du på Proffek?

Jag har arbetat på Proffek i ca 1,5 år och hör till den äldre ålderskategorin här. Jag har arbetat på bank, i Försvarsmakten och med IT innan jag till slut kom på att redovisning är kul.

Söker du en expert på redovisning?

Vi är lösningen!